• Club van 100 en vv Aduard 2000

  Onlangs hebben de leden van de club 100 weer het verzoek ontvangen voor de jaarlijkse bijdrage van € 50,-. Wat natuurlijk voor veel sportclubs geldt, ook VV Aduard 2000 heeft het zwaar in deze moeilijke tijd. Naast het voetbal worden de kantine-inkomsten enorm gemist. Hulp vanuit haar achterban (o.a. sponsoren en Club van 100) wordt juist nu enorm gewaardeerd.

  De vaste dingen waar de Club van 100 natuurlijk een bijdrage aan zal blijven leveren zijn o.a. de Sinterklaasviering en teamuitjes van de jeugd. Andere activiteiten c.q. uitgaven die de Club van 100 op de planning heeft staan om onze vereniging te steunen zijn:

  - De nieuwbouw die inmiddels in een vergevorderd stadium is. Op 5 september a.s. staat de opening gepland, onder voorbehoud van de corona-maatregelen. Tijdens deze opening willen wij als Club van 100, onze jeugdleden verrassen met een mooi cadeau.

  - In samenwerking met “de oudere jeugd” zijn we bezig met de organisatie van een voetbalweekend. Te weten straten/vrienden voetbal voor de oudere jeugd/senioren en een voetbalclinic voor de jongere jeugd. Helaas kan dit op korte termijn geen doorgang vinden, zodra dit mogelijk is zullen wij uiteraard verder gaan met de organisatie hiervan.

  - Verder hebben we een verzoek gekregen van het voetbalbestuur om een bijdrage te leveren voor de inrichting van de nieuwe kantine met name voor de jeugd. De club van 100 heeft een toezegging gedaan en gaat in overleg met het bestuur om hier invulling aan te geven.

  Allemaal positieve zaken om de verenging te (onder)steunen met als voornaamste doel dat iedereen op een laagdrempelige manier plezier kan beleven aan spel en bewegen. Met een levendige en gezonde vereniging levert vv Aduard 2000 natuurlijk ook een bijdrage aan de leefbaarheid van onze gemeenschap. 

  Tot slot blijf gezond en hopelijk snel tot ziens op ons vernieuwde sportpark.

  Met vriendelijke groet,

  Wilfred Bijma en Belinda Kasanwiredjo – Dijkenga

  Nb. Leden van de club van 100 die geen brief voorbij hebben zien komen adviseren we om even de spambox te controleren. We ontvangen namelijk vaker reacties hierover, maar dat heeft te maken met security settings in de virusscan van de e-mailprovicer dan wel computer.