• Lid worden van VV Aduard 2000
  Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen in de bestuurskamer op het sportveld of via de ledenadministratie te verkrijgen. Senioren vanaf 16 jaar, dienen een kopie van het legitimatiebewijs mee te brengen.

  De leden verplichten zich bij aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen. Dit houdt in dat men beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten zoals het schoonmaken van kleedkamers, veldverzorging, kaartverkoop, meehelpen met het verkopen van loten e.d. met het doel om de kas op peil te houden.

  Bij aanmelding ga je eveneens akkoord met ons privacystatement, de automatische incasso van contriubutiegelden en de statuten.
   
  Een kopie van de statuten van VV Aduard 2000 kan eventueel op aanvraag bij de secretaris worden verkregen.
 • Je lidmaatschap beheren

  Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. Dit moet uiterlijk 4 weken voor afloop van het boekjaar/verenigingsjaar (30 juni) gebeuren. Het opzeggen via de een andere weg dan de ledenadministratie zoals via de technische leiding, coaches of bestuursleden is helaas niet mogelijk.

  Bij verhuizing, verandering van rekeningnummer of anderzins dienen de nieuwe gegevens ook te worden opgegeven aan de ledenadministratie.

  Contactgegevens ledenadministratie:
  Ryanne Addink
  Sportpark Aduard
  Burgemeester van Barneveldweg 21C
  9831 RD Aduard
  Tel: 050-4031808
  E-mail: ledenadministratievvaduard2000@home.nl

 • Contributie

  Zonder financiën kan geen enkele vereniging bestaan, zo ook de VV Aduard 2000 niet. Ieder lid van de VV Aduard 2000 betaalt contributie. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

  Een ieder die deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is de volle contributie en bondscontributie verschuldigd.

  1. Een ieder die lid wil zijn van de VV Aduard 2000 maar niet deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is passief lid. Men betaald de passieve contributie t.w. € 5,- per maand. In deze categorie kan men kiezen al dan niet de vastgestelde bondscontributie te betalen. In deze categorie valt ook degene die alleen deelneemt aan trainingen.
  2. Een ieder die een functie binnen de vereniging vervult (bestuurslid, jeugdleider, trainer, enz.) is in principe passief lid, tenzij men spelend lid is (zie 1.). Voor deze categorie kan vrijstelling van passieve contributiebetaling worden verkregen, dat is ter beoordeling aan het bestuur. Wel betaald deze categorie de vastgestelde bondscontributie.

  De contributie (excl. KNVB bondscontributie, zie onder) bedraagt per 1 juli 2016:
                                          per kwartaal      per jaar
  Minipuplllen:                        gratis                 gratis
  Pupillen (O13-O11-O9)       € 25,50            € 102,00
  Junioren (O19-O17-O15)    € 27,00            € 108,00
  Senioren                             € 34,50            € 138,00
  Passieve leden                     € 15,00            € 60,00

  Voor het voldoen van de contributie is automatisch incasso verplicht. Bij de hierboven genoemde bedragen is de bondscontributie niet inbegrepen. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de KNVB en eenmaal per jaar in rekening gebracht door onze penningmeester.

  De KNVB bondscontributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt (per jaar):
  € 9,00 voor pupillen (O13-O11-O9)
  € 10,00 voor junioren (O19-O17-O15)
  € 12,00 voor senioren

  Betaling:
  VV Aduard 2000 heeft een bankrekening bij de Rabobank, het bankrekeningnummer is NL30RABO0316054712 t.n.v. vv Aduard 2000.

 • Aanmelden als lid bij VV Aduard 2000

 • U kunt bij problemen met of met vragen over het formulier contact opnemen met de secretaris.