• Lid worden van VV Aduard 2000
  Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via de knop onderaan deze pagina.

  De leden verplichten zich bij aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen. Dit houdt in dat men beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten zoals het schoonmaken van kleedkamers, veldverzorging, kaartverkoop, meehelpen met het verkopen van loten e.d. met het doel om de kas op peil te houden.

  Het lidmaatschap is voor één seizoen en er kan niet tussentijds worden opgezegd.

  Bij aanmelding ga je eveneens akkoord met ons privacystatement, de automatische incasso van contriubutiegelden en de statuten.
   
  Een kopie van de statuten van VV Aduard 2000 kan eventueel op aanvraag bij de secretaris worden verkregen.
 • Je lidmaatschap opzeggen

  Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. Het opzeggen kan alleen per het einde van een seizoen en niet tussentijds. Een opzegging kan elk seizoen doorgegeven worden tot en met 1 juni. Wanneer je later opzegt ben je ook betalingsplichtig voor het opvolgende seizoen. Het opzeggen via een andere weg dan de ledenadministratie zoals via de technische leiding, coaches of bestuursleden is niet mogelijk. Het heeft de voorkeur een opzegging via de e-mail door te geven.

  Bij verhuizing, verandering van rekeningnummer of anderzins dienen de nieuwe gegevens ook te worden opgegeven aan de ledenadministratie. Het is ook mogelijk om sommige gegevens via de website www.voetbal.nl aan te passen.

  Contactgegevens ledenadministratie:
  Arend-Jan Linde
  Sportpark Aduard
  Burgemeester van Barneveldweg 21C
  9831 RD Aduard
  Tel: 050-4031808
  E-mail: secretaris@vvaduard2000.nl

 • Contributie

  Zonder financiën kan geen enkele vereniging bestaan, zo ook de VV Aduard 2000 niet. Ieder lid van de VV Aduard 2000 betaalt contributie. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

  Een ieder die deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is de volle contributie en bondscontributie verschuldigd.

  1. Een ieder die lid wil zijn van de VV Aduard 2000 maar niet deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is passief lid. Men betaald de passieve contributie t.w. € 5,- per maand. In deze categorie kan men kiezen al dan niet de vastgestelde bondscontributie te betalen. In deze categorie valt ook degene die alleen deelneemt aan trainingen.
  2. Een ieder die een functie binnen de vereniging vervult (bestuurslid, jeugdleider, trainer, enz.) is in principe passief lid, tenzij men spelend lid is (zie 1.). Voor deze categorie kan vrijstelling van passieve contributiebetaling worden verkregen, dat is ter beoordeling aan het bestuur. Wel betaald deze categorie de vastgestelde bondscontributie.

  De contributie (excl. KNVB bondscontributie, zie onder) bedraagt per 1 juli 2016:
                                          per kwartaal      per jaar
  Minipuplllen:                        gratis                 gratis
  Pupillen (O13-O11-O9)       € 25,50            € 102,00
  Junioren (O19-O17-O15)    € 27,00            € 108,00
  Senioren                             € 34,50            € 138,00
  Passieve leden                     € 15,00            € 60,00

  Voor het voldoen van de contributie is automatisch incasso verplicht. Bij de hierboven genoemde bedragen is de bondscontributie niet inbegrepen. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de KNVB en eenmaal per jaar in rekening gebracht door onze penningmeester.

  De KNVB bondscontributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt (per jaar):
  € 9,00 voor pupillen (O13-O11-O9)
  € 10,00 voor junioren (O19-O17-O15)
  € 12,00 voor senioren

  Betaling:
  VV Aduard 2000 heeft een bankrekening bij de Rabobank, het bankrekeningnummer is NL30RABO0316054712 t.n.v. vv Aduard 2000.

 • Aanmelden als lid bij VV Aduard 2000

 • U kunt bij problemen met of met vragen over het formulier contact opnemen met de secretaris.