• Lid worden van VV Aduard 2000

  Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via de knop onderaan deze pagina.

  De leden verplichten zich bij aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen. Dit houdt in dat men beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten zoals het schoonmaken van kleedkamers, veldverzorging, kaartverkoop, meehelpen met het verkopen van loten e.d. met het doel om de kas op peil te houden.

  Het lidmaatschap is voor één seizoen en er kan niet tussentijds worden opgezegd.

  Bij aanmelding ga je eveneens akkoord met ons privacystatement, de automatische incasso van contriubutiegelden en de statuten.
   
  Een kopie van de statuten van VV Aduard 2000 kan eventueel op aanvraag bij de secretaris worden verkregen.
 • Je lidmaatschap opzeggen

  Het lidmaatschap eindigt door een schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. Het opzeggen kan alleen per het einde van een seizoen en niet tussentijds. Een opzegging kan elk seizoen doorgegeven worden tot en met 1 juni. Wanneer je later opzegt ben je ook betalingsplichtig voor het opvolgende seizoen. Het opzeggen via een andere weg dan de ledenadministratie zoals via de technische leiding, coaches of bestuursleden is niet mogelijk. Het heeft de voorkeur een opzegging via de e-mail door te geven.

  Bij verhuizing, verandering van rekeningnummer of anderzins dienen de nieuwe gegevens ook te worden opgegeven aan de ledenadministratie. Het is ook mogelijk om sommige gegevens via de website www.voetbal.nl aan te passen.

  Contactgegevens ledenadministratie:
  Arend-Jan Linde
  Sportpark Aduard
  Burgemeester van Barneveldweg 21C
  9831 RD Aduard
  Tel: 050-4031808
  E-mail: secretaris@vvaduard2000.nl

 • Contributie

  Zonder financiën kan geen enkele vereniging bestaan, zo ook de VV Aduard 2000 niet. Ieder lid van de VV Aduard 2000 betaalt contributie. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

  Een ieder die deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is de volle contributie en bondscontributie verschuldigd.

  1. Een ieder die lid wil zijn van de VV Aduard 2000 maar niet deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is passief lid. In deze categorie kan men kiezen al dan niet de vastgestelde bondscontributie te betalen. In deze categorie valt ook degene die alleen deelneemt aan trainingen.
  2. Een ieder die een functie binnen de vereniging vervult (bestuurslid, jeugdleider, trainer, enz.) is in principe passief lid, tenzij men spelend lid is (zie 1.). Voor deze categorie kan vrijstelling van passieve contributiebetaling worden verkregen, dat is ter beoordeling aan het bestuur. Wel betaald deze categorie de vastgestelde bondscontributie.

  De totale contributie bestaat uit een bedrag aan de club en een bedrag aan de bond. Per per 1 juli 2022 zijn de bedragen als volgt:

  Team

  Bondscontributie

  Kwartaal

  Seizoen

  Senioren

  14,--

  41,25

  165,--

  JO19 t/m jO14

  11,50

  32,50

  130,--

  JO13 t/m jO8

  10,--

  30,--

  120,--

  JO7 en kabouters

  Gratis

  Gratis

  Gratis

  Passieve leden

  Gratis

  15,--

  60,--

  Voor het voldoen van de contributie is automatisch incasso verplicht.

  Betaling:
  VV Aduard 2000 heeft een bankrekening bij de Rabobank, het bankrekeningnummer is NL30RABO0316054712 t.n.v. vv Aduard 2000.

  Jeugdsportfonds
  Voor gezinnen met geldzorgen is het mogelijk om een beroep te doen op het Jeugdsportfonds. Het aanvragen kan onder andere via Sociaal Werk De Schans. Via www.sociaalwerkdeschans.nl/sport-bewegen/jeugd/ kan meer informatie worden gevonden en contact worden gezocht.

 • Aanmelden als lid bij VV Aduard 2000

 • U kunt bij problemen met of met vragen over het formulier contact opnemen met de secretaris.