• Gezien de veiligheid op en rond het sportpark kan er helaas niet meer op sportpark geparkeerd worden. Dit in verband met de werkzaamheden en het gebrek aan licht. Wanneer het hek er door omstandigheden niet voor staat betekent dit niet dat er wél op het sportpark geparkeerd kan worden. Dat is dan nog steeds niet de bedoeling. Er kan wel altijd geparkeerd worden op de terreinen rond de Meeden.