• De Club van 100

    De Club van 100 is jaren geleden, in het “guldentijdperk” door een aantal leden van v.v. Aduard 2000 opgericht. Het doel van de club is het financieel ondersteunen van diverse activiteiten voor de jeugdafdeling. Na invoering van de euro is besloten, dat de leden van de Club van 100 per seizoen € 50,- doneren, dat was dus eerst 100 gulden. De naam Club van 100 hebben we gehouden Wij zijn een onafhankelijke groep binnen de vereniging. Aanvragen voor financiële ondersteuning worden door onszelf in behandeling genomen, het voetbalbestuur heeft hier geen invloed op. Greetje Buiter-Reker, Peter Lantinga en Wilfred Bijma vormen het “dagelijks bestuur” en nemen in eerste instantie de aanvragen in behandeling. Eén keer per jaar hebben we een ledenvergadering, hier worden de uitgaven verantwoord en de financiële positie besproken. Ook kunnen de leden zelf met voorstellen komen. Afgelopen jaren hebben wij diverse “jeugdteam-uitjes” gesponsord van zwembad tot aan attractieparken, in 2010 hebben wij ter ere van het 10-jarig bestaan van de vereniging alle jeugdspelers T-shirts geschonken. Het Sinterklaasfeest voor de kabouters en F-pupillen word jaarlijks door ons gefinancierd en de jeugdleiders lopen in jassen van de Club van 100.

    Draagt u onze jeugdafdeling een warm hart toe? Wordt dan ook lid!

    Voor vragen kunt u contact met Wilfred Bijma. Wilfred is te bereiken via de telefoonnummers 050-4032235 en 06-38112795.