•  

  Datum:         24 september 2021

  Tijd:               20:00

  Locatie:         Kantine Aduard

   

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Stand van zaken bij de club
   - Bestuursstructuur
   - Jeugdcommissie
   - Nieuwbouw
   - Openingsfeest
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Vaststellen begroting 21/22 en jaarrekening 20/21 en voorstel contributie
  5. Pauze
  6. Afscheid als bestuurslid en kantinebaas Yke
  7. Rondvraag
  8. Sluiting