Lid worden

Het Lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding via een aanmeldingsformulier. Deze is te verkrijgen in de bestuurskamer op het sportveld of te downloaden van deze site (zie onderaan deze pagina). Senioren vanaf 16 jaar, dienen een kopie van het legitimatiebewijs mee te brengen. De leden verplichten zich bij aanvaarding van het lidmaatschap ordedienst te vervullen. Dit houdt in dat men beschikbaar moet zijn om diverse werkzaamheden te verrichten zoals het schoonmaken van kleedkamers, veldverzorging, kaartverkoop, meehelpen met het verkopen van loten e.d. met het doel om de kas op peil te houden.

Meld je aan via ons digitale aanmeldformuliier.
LET OP: (NOG) NIET GEBRUIKEN!!!!!! (staat momenteel on hold ivm aanpassingen rondom privacywetgeving en vrijwilligersbijdrage die aan de orde komt op de aanstaande ledenvergadering)
​Het digitale aanmeldingsformulier zit nog in de ontwerp/testfase, voorlopig nog andere versie printen  (zie onder) en gebruiken.

Het lidmaatschap eindigt door:
Overlijden of schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. Dit moet uiterlijk 4 weken voor afloop van het boekjaar/verenigingsjaar (30 juni) gebeuren. Opzeggen via de technische leiding, coaches e.d. is niet mogelijk.

Adreswijziging:
Bij verhuizing of anderzins dient het nieuwe adres te worden opgegeven aan de ledenadministratie.

Ledenadministratie:
Ryanne Addink

Sportpark Aduard

Burgemeester van Barneveldweg 21C

9831 RD Aduard

Tel: 050-4031808

E-mail:ledenadministratievvaduard2000@home.nl

Statuten/huishoudelijk reglement:
Een kopie van de statuten en het huishoudelijk reglement van VV Aduard 2000 kan op aanvraag bij de secretaris worden verkregen.

CONTRIBUTIE

Definities contributies:

  1. Een ieder die deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is de volle contributie en bondscontributie verschuldigd.
  2. Een ieder die lid wil zijn van de VV Aduard 2000 maar niet deelneemt aan georganiseerd (competitie)voetbal is passief lid. Men betaald de passieve contributie t.w. € 5,- per maand. In deze categorie kan men kiezen al dan niet de vastgestelde bondscontributie te betalen. In deze categorie valt ook degene die alleen deelneemt aan trainingen.
  3. Een ieder die een functie binnen de vereniging vervult (bestuurslid, jeugdleider, trainer, enz.) is in principe passief lid, tenzij men spelend lid is (zie 1.). Voor deze categorie kan vrijstelling van passieve contributiebetaling worden verkregen, dat is ter beoordeling aan het bestuur. Wel betaald deze categorie de vastgestelde bondscontributie.

Zonder financiën kan geen enkele vereniging bestaan, zo ook de VV Aduard 2000 niet. Ieder lid van de VV Aduard 2000 betaalt contributie. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

De contributie (excl. KNVB bondscontributie, zie onder) bedraagt per 1 juli 2016:
                                            per maand    per kwartaal      per jaar

Minipuplllen:                       gratis                  gratis                 gratis
Pupillen (O13-O11-O9)       € 8,50               € 25,50            € 102,00

Junioren (O19-O17-O15)    € 9,00               € 27,00            € 108,00

Senioren                              € 11,50             € 34,50            € 138,00

Passieve leden                    € 5,00               € 15,00            € 60,00

Voor het voldoen van de contributie is automatisch incasso verplicht. Bij de hierboven genoemde bedragen is de bondscontributie niet inbegrepen. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de KNVB en eenmaal per jaar in rekening gebracht door onze penningmeester.

De KNVB bondscontributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt (per jaar):

€ 9,00 voor pupillen (O13-O11-O9)

€ 10,00 voor junioren (O19-O17-O15)

€ 12,00 voor senioren
 

Overige KNVB kosten: (seizoen 2016-2017)
€ 3,50    KNVB spelerspas
€ 10,00  overschrijving (veld)
€ 17,50  gele kaart categorie A (betreft 1e en 2e elftal)
 
Betaling:
VV Aduard 2000 heeft een bankrekening bij de Rabobank, het bankrekeningnummer is
NL30RABO0316054712 t.n.v. vv Aduard 2000. 

Bijgevoegde bestanden

aanmeldingsformulier versie april 2016_1461328803.pdf