ING nieuwe sponsor jeugdopleidingspakket

ING nieuwe sponsor jeugdopleidingspakket_foto

Jubileum en Kick-Off Clubdag VV Aduard 2000 

Op zaterdag 29 augustus jl. vond voor de tweede keer op rij bij VV Aduard 2000 de seizoenstart, de Kick-Off plaats. Tevens is deze dag gebruikt om aandacht te geven aan het 15-jarig bestaan van de club, een jubileum waar we allemaal best trots op mogen zijn!

De leden en de ouders van onze jeugdleden werden deze dag ontvangen met een heerlijk ontbijt en opvolgend werden de mini’s, F-, E-, D- en C-teams getrakteerd op een leerzame en zeer onderhoudende voetbal clinic. Onder perfecte weersomstandigheden werd deze clinic verzorgd door de Voetbaltechniek School ´Het Verschil´ onder leiding van Henk Alssema.

Henk, tevens lid, voorheen trainer, jeugdleider, oud 1e elftalspeler bij onze VV, bedankt!

Opvolgend deze clinic werd de samenwerkingsovereenkomst tussen VV Aduard 2000 en de Voetbalschool, gemaskeerd door vele jeugdleden, formeel ondertekend.

Een belangrijk moment voor de VV, want hiermee gaat een gekoesterde wens van de jeugdcommissie, onder leiding van Gert Jaap Gunnink, het voetbalbestuur in vervulling.

We willen graag onze jeugd een goede basis meegeven en samen met de vele vrijwillige trainers en begeleiders en betrokken ouders wordt deze uitdaging opgepakt en gaat dit zeker vruchten afwerpen. Wij zijn hiervan overtuigd!

Bovenstaande samenwerking past perfect in het technisch (jeugd) beleid. Echter :

Keuzes en consequenties. Keuze is prima, consequentie is dat e.e.a. financieel mogelijk gemaakt moet worden. Ook hier hebben we als voetbalvereniging gekeken naar de mogelijkheden en die hebben we niet alleen intern gezocht.

Waar ING ons eerder (2013) voorzien heeft van het ING Verenigingspakket (met veel voetbalmateriaal voor de jongste jeugd), kunnen we, voor het realiseren van onze jeugdvoetbalvisie 2015 en verder, ING wederom presenteren als enthousiaste sponsor van dit mooie initiatief. Wij willen hierbijING hartelijk bedanken voor het prettig contact en natuurlijk specifiek voor hetING sponsorpakket.

Dus: ING bedankt!

Een mooi voorbeeld hoe Voetbal ING Nederland de VV Aduard 2000 clubwens voor haar jeugd ondersteunt.  

En nooit vergeten dat er vrijwilligers die dag aanwezig waren om deze dag tot een succes te maken. Nogmaals dank voor al jullie inspanningen. Het was zeer de moeite waard!

Jan Kazemier (namens het bestuur)

Geplaatst op: 09-09-2015